Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-02-26
Priėmimo data iki: 2015-02-26
Rasta dokumentų: 63 Rodyti po:
1. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
3. DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMUI
4. DĖL PREMIJOS SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIUI ARTŪRUI VASILIAUSKUI
5. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
6. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
7. DĖL PRITARIMO ALYTAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI "PASAULIS VAIKAMS"
8. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
9. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
10. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
11. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
12. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
13. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
15. Sprendimo priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
17. DĖL VŠĮ ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS
18. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
19. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS IŠKLAUSYMO
22. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2014 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
23. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2014 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
25. Sprendimo priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRINIMO
29. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
30. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
31. Sprendimo priedas-DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
32. DĖL PRITARIMO SUTIKIMUI
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
34. DĖL 2015 METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ TVIRTINIMO
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 5, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
36. DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
37. DĖL TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS LĖLIŲ TEATRO „AITVARAS“ DALININKE
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
40. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEKILNOJAMOJO TURTO ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, REMONTO DARBUS
41. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
42. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 14A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
43. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ALYTUJE, SANTAIKOS G. 2, LIKVIDAVIMO
44. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ALYTUJE, LIGONINĖS G. 12, LIKVIDAVIMO
45. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS
46. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GLASS LT“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
47. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
48. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2015 M. PROGRAMOS PAKEITIMO
50. DĖL UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis