Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-10-30
Priėmimo data iki: 2014-10-30
Rasta dokumentų: 54 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ PAKEITIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR PREKIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-40 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 13 PUNKTO PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ IR DARBO SU MOKINIAIS VALANDŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE NUSTATYMO
9. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PATALPŲ NUOMOS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
13. DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE NUSTATYMO
14. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO
15. DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ TVIRTINIMO
17. DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI TVIRTINIMO
18. DĖL PRAŠYMO DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMO LENGVATOS SUTEIKIMO FORMOS TVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMU NR. T-46 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PINIGINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ 8.1 PUPUNKČIO PAKEITIMO
20. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
21. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008-11-27 SPRENDIMU NR. T-214 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011-06-30 SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO (TPD REG. NR. 00112000609) TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-15 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO
26. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-45 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMU NR. T-43 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 6 IR 7 PUNKTŲ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-62 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-07-26 SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ IR NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-06-26 SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO IR ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ DYDŽIO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-10-30 SPRENDIMO NR. 513 „DĖL SKYRIMO ADMINISTRATORIUMI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
35. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
36. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
37. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI
38. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 1-33, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI
39. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
40. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-30 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, PANAUDOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
41. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ 2015 M.
42. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ IR DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PERDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SALĖS NUOMOS
44. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 7.1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
46. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO
47. DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO NUSTATYMO
48. DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESČIO NUSTATYMO
49. DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO
50. DĖL SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOJE

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis