Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-08-28
Priėmimo data iki: 2014-08-28
Rasta dokumentų: 30 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 202, 250 PUNKTŲ PAKEITIMO IR 102, 255, 256 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
8. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
9. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
11. Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
12. DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-26 SPRENDIMU NR. T-135 SUDARYTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS DALINIO PAKEITIMO
14. DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM SVEIKATOS KABINETŲ MODERNIZAVIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE PROJEKTUI
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMU NR. T-16 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO IR TVIRTINIMO
16. DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. 322 "DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
18. DĖL DALIES NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ JIEZNO G. 2, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMO
19. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
20. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
21. DĖL PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERĖMIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
23. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS
24. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO
25. Sprendimo priedas-DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SALĖS NUOMOS
27. DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS
28. DĖL STADIONO PERĖMIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI“ 1.1 PAPUNKČIO IŠTAISYMO
30. DĖL PROJEKTO TVIRTINIMO