Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-03-27
Priėmimo data iki: 2014-03-27
Rasta dokumentų: 43 Rodyti po:
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
3. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
4. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
5. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
6. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2013 METŲ ĮSTAIGOS IR JOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITOMS
8. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
9. DĖL PRITARIMO UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2014 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI
10. DĖL PRITARIMO UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI" NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGINIŲ GALIMO ĮSIGIJIMO ALYTAUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR PATALPŲ BEI INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKAMS
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTORĖS DANGUOLĖS JAZEPČIKIENĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO
14. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
15. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
16. DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADOTOJŲ), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KITŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ SUDAROMOSE TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO DARBO GRUPĖSE (KOMISIJOSE) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
17. DĖL PARAMOS LĖŠŲ
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS ARTŪRO GALAKVOŠČIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO
20. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ROMUČIO ŽEBUOLIO TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO
21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EDU“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (DUOMENYS NESKELBTINI), SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (DUOMENYS NESKELBTINI), SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
24. DĖL PAVEDIMO TVIRTINTI DETALIUOSIUS PLANUS
25. DĖL NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO
26. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO NAUJOJOJE G. 64, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠT ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO NAUJAM TERMINUI
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2014 M. PROGRAMOS PATIKSLINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-90 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO 103 IR 104 EILUČIŲ PAKEITIMO
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-29 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ“ PAPILDYMO 1.5 PAPUNKČIU
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS TVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO KRITERIJŲ TVIRTINIMO
35. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
36. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
37. DĖL TEISĖS AKTŲ IR ATSPAUSDINTŲ ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTŲ TEISĖS AKTŲ EGZEMPLIORIŲ SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „BALTIJOS NT“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
39. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-01-23 ĮSAKYMO NR. DV-37 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
41. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-171 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMO IR VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
42. DĖL PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS SUTVARKYMO