Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-02-27
Priėmimo data iki: 2014-02-27
Rasta dokumentų: 43 Rodyti po:
1. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-140 PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 19 D. SPRENDIMO NR. T-93 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
5. DĖL ĮGALIOJIMO PARENGTI IR NUSTATYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKĄ
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
7. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS
8. DĖL ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
9. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
10. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
11. DĖL PRITARIMO ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
12. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
13. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
15. ĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO ( PRIEDAS)
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KATEGORIJOS SUTEIKIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
18. DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
20. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
21. DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
22. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ TVIRTINIMO
23. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR J. ŠULČIAUS INDIVIDUALIOS ĮMONĖS INVESTICIJŲ SUTARČIAI
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
25. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINŲ IR PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI“ 1.1 PAPUNKČIO IŠTAISYMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-26 SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PANAUDOS“ PAKEITIMO IR LEIDIMO REMONTUOTI PATALPAS DAUGŲ G. 7, ALYTUJE
29. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI
31. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-90 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PAKEITIMO
33. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO
34. DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
35. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KOLEGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
36. DĖL PRITARIMO VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO 2005-02-23 SUTARTIES NR. SR-311 NUTRAUKIMUI IR PRITARIMO LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
37. DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-27 SPRENDIMO NR. T-251 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
39. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-657-428/2014 SU M. BACIUŠKIENE
40. DĖL PRITARIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDO SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
41. DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS (TPD REG. Nr. 000112000933 KOREKTŪRA) TVIRTINIMO
42. Sprendimo priedas-pagrindinis brėžinys
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO