Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-01-30
Priėmimo data iki: 2014-01-30
Rasta dokumentų: 27 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO TVIRTINIMO
2. DĖL PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO
3. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGINĖS ALGOS TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS TVIRTINIMO
7. DĖL LEIDIMO VIDUI SIMANAUSKUI DIRBTI PROJEKTO VADOVU
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-10-27 SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ“ PAKEITIMO
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTATŲ
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
13. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
14. DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM ALYTAUS VAIKŲ DIENOS CENTRO SU ATVIROMIS JAUNIMO ERDVĖMIS ĮKŪRIMO PROJEKTUI
15. DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS PASTATO SAVANORIŲ G. 4, ALYTUJE
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-10-21 SPRENDIMO NR. T-194„DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
18. DĖL LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
20. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAI KURIŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALYVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR JŲ PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DALINIO FINANSAVIMO
24. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
25. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO
26. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
27. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO