Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-12-27
Priėmimo data iki: 2013-12-27
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 16 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2. DĖL ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ
3. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS, VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
4. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ
5. DĖL VŠĮ ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
7. DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-04-14 SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS APSKRITIES POLICIJOS KOMISARIATUI
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12, ALYTUJE, PANAUDOS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
13. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-238 1 PUNKTU PATVIRTINTO FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2014 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO PAKEITIMO
15. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-128 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO“ 1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO