Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-12-19
Priėmimo data iki: 2013-12-19
Rasta dokumentų: 17 Rodyti po:
1. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ADOMAVIČIENE IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL PRITARIMO VŠĮ „MŪSŲ ATGAIVA“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SĄLYGŲ APRAŠUI
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
6. DĖL UAB „AKMĖ“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATOS SUTEIKIMO
7. DĖL UAB „TRANSTA“ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-128 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO“ 1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO
10. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
11. DĖL PARAMOS LĖŠŲ
12. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
13. DĖL FORTŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
14. DĖL FORTŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (PRIEDAS)
15. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
16. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
17. DĖL ASOCIACIJOS EEPA DIEGIAMOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ PAPILDANČIOS ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS DIEGIMO ALYTAUS MIESTE SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO