Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-11-28
Priėmimo data iki: 2013-11-28
Rasta dokumentų: 22 Rodyti po:
1. DĖL VŠĮ „MŪSŲ ATGAIVA“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2015 METŲ PROGRAMOS 2012 METŲ ATASKAITAI
6. DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS PARDUODAMŲ LEIDINIŲ SĄRAŠO IR JŲ KAINŲ TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-10-27 SPRENDIMU NR. T-249 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS 23, 41, 49, 50 PUNKTŲ PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
9. Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMU NR. T-46 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
11. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
12. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
13. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINŲ
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLAI
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2014 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
16. DĖL PABALIŲ GATVĖS ALYTUJE
17. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS
19. DĖL DAINŲ SLĖNIO IR APLINKINĖS TERITORIJOS PRITAIKYMO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, REKREACIJAI, SPORTUI IR PRAMOGOMS PROJEKTO IDĖJOS PARENGIMO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTŲ DARBO GRUPĖS SUDARYMO
20. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
21. DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI) FUNKCIJŲ VYKDYMĄ, LĖŠŲ PLANAVIMĄ , NAUDOJIMĄ IR ATASKAITŲ TEIKIMĄ, SĄRAŠO IR LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, NAUDOJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO