Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-10-31
Priėmimo data iki: 2013-10-31
Rasta dokumentų: 36 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS SKYRIMO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
4. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
6. DĖL AIROS VISOCKAITĖS PRAŠYMO LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ
7. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ALYTAUS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
9. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ
10. DĖL PRITARIMO PROJEKTO “VERSLUMO SKATINIMAS PIETŲ LIETUVOS REGIONE 2014-2015 METAIS” DALINIAM FINANSAVIMUI
11. DĖL PARAMOS SKYRIMO DNSB „ŠERKŠNAS“, ĮSIRENGUSIAI ĮRANGĄ ENERGIJAI GAMINTI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
13. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
14. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO
16. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-128 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO“ 1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO
18. DĖL NERŪKYMO ZONŲ PASKELBIMO
19. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO
20. Priedas-DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T-176-A "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL GARAŽŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PANAUDOS
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ JIEZNO G. 2, ALYTUJE, PANAUDOS
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
28. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARDAVIMO KAINOS
29. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-09-27 SPRENDIMU NR. T-186 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO IR ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO 2 PUNKTO PAKEITIMO
31. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU L. GAILIUMI
32. DĖL STRIELČIŲ, RADŽIŪNŲ IR VIDZGIRIO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE) TVIRTINIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-116 "DĖL NAUJOS SUDĖTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS" 2 PUNKTO PAKEITIMO
34. DĖL 2013 METŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
35. DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (01) LĖŠŲ, SKIRTŲ BŪSTO IŠLAIKYMO IR PLĖTROS BEI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠLAIKYMO PRIEMONĖMS (KODAI 041 IR 043), PLANAVIMO IR PANAUDOJIMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO 2013-08-19 ATASKAITOJE NR. VA-5, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
36. DĖL PROJEKTO "LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONO PRAMONĖS ZONŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 2-ASIS ETAPAS" ĮGYVENDINIMO