Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-03-28
Priėmimo data iki: 2013-03-28
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 36 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
2. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO SUDARYMO
3. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS
6. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO BEI ĮSTAIGOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 METŲ ĮSTAIGOS IR JOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITOMS
9. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI
10. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTOREI DANGUOLEI JAZEPČIKIENEI
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ 2012 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
12. 2 priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ 2012 M. VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2012 METŲ VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
17. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUI R. ŽEBUOLIUI
18. DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS VEIKLOS ATNAUJINIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
21. DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ IR MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ŠIOMIS PRIEMONĖMIS TARIFŲ TVIRTINIMO
22. DĖL GALIMYBĖS ATLIEKŲ TURĖTOJAMS VIETINĘ RINKLIAVĄ MOKĖTI PAGAL FAKTINĮ IŠ JŲ SURENKAMŲ IR TVARKOMŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKĮ NUMATYMO
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
25. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
26. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MARERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LOPŠELIAMS-DARŽELIAMS „NYKŠTUKAS“ IR „GIRINUKAS“
28. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES SU UAB „EKO ŽUVYS“ NUTRAUKIMO
29. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO, PATVIRTINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMU NR. T-288, KOREKTŪROS RENGIMUI
31. DĖL KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
32. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
33. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PAREIGYBIŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU, SĄRAŠO, ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PAREIGYBIŲ, ĮTRAUKTŲ Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, IŠSKYRUS DIREKTORIŲ, KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR PRETENDENTŲ UŽIMTI ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBES KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ
34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2013–2015 METŲ STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI
35. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
36. DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS, PASTATŲ PASKIRTIES KEITIMO Į PARAPIJOS NAMUS IR PATALPŲ PERPLANAVIMO PUTINŲ G. 20, ALYTUJE, PROJEKTO ĮGYVENDINIMO