Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2012-10-25
Priėmimo data iki: 2012-10-25
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMU NR. T-93 SUDARYTOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
5. DĖL 2012 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO RENGIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS 2013–2020 M. FINANSAVIMO PROGRAMOS, JOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO IR 2013 M. SĄMATOS TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS“ PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ II DALIES PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIENOS MAITINIMO VIENAM GLOBOTINIUI (RŪPINAMAM) NORMOS, FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATALYNEI IR APRANGAI, MINIMALIŲ GLOBOTINIŲ ( RŪPINAMŲ) ARŪPINIMO APRANGA, MINKŠTU INVENTORIUMI IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖMIS NORMŲ TVIRTINIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMU NR. T-40 PATVIRTINTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO“ 1 IR 7 PUNKTŲ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO NENUMATYTOMS VEIKLOS PRIEMONĖMS VYKDYTI TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
16. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS RAJONO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS BEI SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO 2012–2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMU NR. T-116 "DĖL NAUJOS SUDĖTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS" 2 PUNKTO PAKEITIMO
19. DĖL PRITARIMO PARDUOTI UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLOJE NEREIKALINGĄ IR NENAUDOJAMĄ TURTĄ
20. 1 priedas-DĖL PRITARIMO PARDUOTI UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLOJE NEREIKALINGĄ IR NENAUDOJAMĄ TURTĄ
21. 2 priedasDĖL PRITARIMO PARDUOTI UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLOJE NEREIKALINGĄ IR NENAUDOJAMĄ TURTĄ
22. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI PANAUDOS PAGRINDAIS
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRUI
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PANAUDOS
26. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ
27. DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMO
28. DĖL STANISLOVO JONO ALEKSANDRO JACEVIČIAUS ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO
29. DĖL UAB „JUICE & WATER GROUP“ ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ
30. DĖL UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“ ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ
31. DĖL UAB „ALYTAUS DUONA“ ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ
32. DĖL VLADO IGNO JANAVIČIAUS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
33. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
34. 2 priedas-DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
35. 4 priedas-DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
36. DĖL KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
37. priedas-DĖL KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS BEDRUOMENIŠKUMO, SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMAI
39. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ