Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22792 Rodyti po:
251. DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO-SUTARTIS
252. DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
253. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
254. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
255. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO-švietimo įstaigų raštai
256. SUSIRINKIMO DĖL ALYTAUS KROVINIŲ POSTO PROTOKOLAS
257. SUSIRINKIMO DĖL ALYTAUS KROVINIŲ POSTO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
258. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
259. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
260. DĖL DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS, PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS TEIKIMO SISTEMOS ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
261. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-22 ĮSAKYMO NR. DV-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖMS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS IR MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
262. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS AUTOKLUBO PROJEKTUI, TVIRTINIMO
263. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
264. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
265. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
266. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
267. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2019-08-05 POTVARKIO NR. M-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
268. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
269. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
270. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
271. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
272. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-11 ĮSAKYMO NR. DV-457 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ PROJEKTO „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS – SVEIKOS GYVENSENOS LINK“ VALDYMĄ ASMENŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
273. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-11 ĮSKYMO NR. DV-562 „DĖL SAUGAUS EISMO SUDARYMO“ PAKEITIMO
274. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
275. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
276. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO
277. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
278. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
279. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
280. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
281. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
282. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
283. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
284. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO
285. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“ IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
286. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS PROTOKOLAS
287. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
288. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-25 ĮSAKYMO NR. DV-230 „DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
289. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-17 ĮSAKYMO NR. DV-661 „DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE, PARKUOSE IR KITOJE VIEŠOJE ERDVĖJE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
290. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
291. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
292. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJĄ PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
293. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
294. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
295. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
296. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
297. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
298. DĖL ĮGALIOJIMO
299. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
300. DĖL PRITARIMO SUSITARIMO MEMORANDUMUI IR MERO ĮGALIOJIMO JĮ PASIRAŠYTI

PirmasAnkstesnysis...3456789...KitasPaskutinis