Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22064 Rodyti po:
151. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
152. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 28, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
153. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
154. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
155. DĖL EISMO RIBOJIMO
156. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
157. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
158. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
159. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
160. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO
161. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
162. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIŲ
163. DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
164. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RAIŽIŲ G. 8 (BUVO A. SAKALAUSKO G. 52, KADASTRINIS NR. 1101/0031:329), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
165. DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO 2019-06-14 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYME NR. DV-484 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1548 „DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
166. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
167. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-15 ĮSAKYMO NR. DV-582 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
168. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
169. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
170. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
171. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (INVESTICIJŲ SUTARTIS)
172. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
173. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
174. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
175. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (ATASKAITA)
176. DĖL EISMO SUSTABDYMO
177. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
178. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ
179. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
180. DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JONYNO G. 12B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
181. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-25 ĮSAKYMO NR. DV-898 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
182. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-19 ĮSAKYMO NR. DV-1520 „DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
183. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 34, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
184. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
185. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
186. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
187. DĖL ĮGALIOJIMO
188. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
189. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
190. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJĄ
191. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
192. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
193. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
194. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
195. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
196. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
197. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS IŠ 2019 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.04 IR 25.01.02.03 PRIEMONIŲ
198. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (FUNKCIJŲ) NUSTATYMO
199. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
200. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis