Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 23012 Rodyti po:
101. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
102. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO
103. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO (PRIEDAS)
104. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
105. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (1 PRIEDAS)
106. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (2 PRIEDAS)
107. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „KOSLITA“ NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
108. DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
109. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
110. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (1 PRIEDAS)
111. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (PRIEDAS)
112. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ PROJEKTE
113. DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
116. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
117. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-30 SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
118. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
119. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
121. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
122. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
123. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
124. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
125. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO-PRIEDAS-PLANAS
126. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ JAUNIMO G. 74, ALYTUS BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS
127. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ JAUNIMO G. 76, ALYTUS BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS
128. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
129. DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
130. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO VIDZGIRIO G. 12 ALYTUJE STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI
131. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO VIDZGIRIO G. 12 ALYTUJE STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
132. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO VIDZGIRIO G. 12 ALYTUJE STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
133. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
134. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
135. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
136. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
137. DĖL EISMO RIBOJIMO
138. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SRITIES IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
139. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
140. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-TVARKOS APRAŠAS
141. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
142. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
143. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO UŽUOLANKOS G. (KADASTRINIS NR. 1101/0013:161), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
144. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
145. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-16 ĮSAKYMO NR. DV-1247 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
146. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
147. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
148. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
149. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO-1 PRIEDAS-DE MINIMIS KLAUSIMYNAS
150. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO-2 PRIEDAS-ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJA

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis