Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22064 Rodyti po:
101. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
102. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“
103. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS
104. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
105. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
106. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“
107. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“
108. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
109. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
110. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
111. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
112. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
113. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-625 „DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
116. DĖL EISMO SUSTABDYMO
117. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
118. ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
119. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
120. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
121. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GLUOSNIŲ G. 8, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
122. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO
123. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
124. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
125. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
126. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
127. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
128. PASITARIMO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMO-ELEKTRONINIO BILIETO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO SVARSTYMO
129. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
130. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
131. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
133. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (LYGINAMOJI LENTELĖ)
134. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO
135. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
136. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
137. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
138. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI
139. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
140. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“
141. DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI
142. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
144. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
145. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
146. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO NR. 439893) NUTRAUKIMO
147. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
148. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR 2020 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMO GRAFIKO TVIRTINIMO
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-255 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis