Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22594 Rodyti po:
51. DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO
52. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
53. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
54. DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
55. DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO-SUTARTIS
56. DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
57. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
58. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO-aiškinamojo rašto priedas
60. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO-švietimo įstaigų raštai
61. SUSIRINKIMO DĖL ALYTAUS KROVINIŲ POSTO PROTOKOLAS
62. SUSIRINKIMO DĖL ALYTAUS KROVINIŲ POSTO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
63. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
64. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
65. DĖL DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS, PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS TEIKIMO SISTEMOS ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
66. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-22 ĮSAKYMO NR. DV-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖMS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS IR MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
67. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS AUTOKLUBO PROJEKTUI, TVIRTINIMO
68. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
69. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
70. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
71. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2019-08-05 POTVARKIO NR. M-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
72. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
73. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
74. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
75. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
76. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-11 ĮSAKYMO NR. DV-457 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ PROJEKTO „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS – SVEIKOS GYVENSENOS LINK“ VALDYMĄ ASMENŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
77. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-11 ĮSKYMO NR. DV-562 „DĖL SAUGAUS EISMO SUDARYMO“ PAKEITIMO
78. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
79. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
80. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO
81. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
82. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
83. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
84. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
85. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
86. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
87. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
88. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO
89. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“ IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
90. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS PROTOKOLAS
91. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
92. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-25 ĮSAKYMO NR. DV-230 „DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-17 ĮSAKYMO NR. DV-661 „DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE, PARKUOSE IR KITOJE VIEŠOJE ERDVĖJE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
94. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
95. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
96. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJĄ PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
97. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
99. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
100. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis