Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21193 Rodyti po:
1. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL EISMO SUSTABDYMO
3. DĖL 2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS
4. DĖL VYTAUTO JASTREMSKO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
5. DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO
8. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SKAIČIUOJAMO IR MOKAMO DARBO UŽMOKESČIO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
10. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO
13. DĖL _______________SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (-A)
14. DĖL VYTAUTO JASTREMSKO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
15. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-25 ĮSAKYMO NR. DV-230 „DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-11-13 ĮSAKYMO NR. DV-1370 „DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
18. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
20. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
21. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO (2 priedas)
23. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
24. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-10 ĮSAKYMO NR. DV-591 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPOS ADMINISTRACINIO SAUGUMO ZONOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ 2019 M. SĄRAŠO TVIRTINIMO
27. DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LEIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
28. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
29. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
30. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-27 ĮSAKYMO NR. DV-1287 „DĖL ĮGALIOJIMO TIRTI ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS, SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS“ PAKEITIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-09-20 ĮSAKYMO NR. DV-849 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ADAPTACIJOS PROGRAMOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
34. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
35. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
36. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
37. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
38. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
39. NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AR KITŲ STATINIŲ NUOMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
40. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ ŠLAITO, KREIVOSIOS IR TOPOLIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO, BEI S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS ATKARPOS NUO VILNIAUS G. IKI ROTUŠĖS A. ŠALIGATVIO IR APŠVIETIMO REMONTO, IR ROTUŠĖS A. ATKARPOS IKI ĮVAŽIAVIMO Į KINO TEATRĄ ŠALIGATVIO REMONTO PROJEKTŲ PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
41. DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
42. DĖL KOMPENSACIJOS UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
43. DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS 21.02.01.09 PRIEMONĖS UŽTIKRINTI ATVYKUSIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO IR MOTYVUOTŲ MOKINIŲ PAPILDOMĄ PAGILINTĄ UGDYMĄ LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO
44. DĖL EISMO SUSTABDYMO
45. DĖL EISMO SUSTABDYMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
47. DĖL ĮGALIOJIMO
48. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2018 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITAI
49. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2018 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
50. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis