Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 29684 Rodyti po:
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL 2017 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
6. DĖL 2017 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
7. DĖL 2017 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
8. DĖL 2017 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
9. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO 2015-11-17 NUOMOS SUTARTIES NR. SR-1849(38.5) 2 PUNKTO PAKEITIMO
10. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO 2015-11-17 NUOMOS SUTARTIES NR. SR-1849(38.5) 2 PUNKTO PAKEITIMO
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 1B, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 1B, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
13. DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
14. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS
17. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL ALYTAUS MIESTO MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-250 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL PRITARIMO EUROPOS ATLETIKOS ASOCIACIJOS, LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
41. DĖL PRITARIMO EUROPOS ATLETIKOS ASOCIACIJOS, LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
47. DĖL FAKTIŠKAI NAUDOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIO BAIGTUMAS NESIEKIA 100 PROC., ARBA APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-06 ĮSAKYMO NR. DV-568 „DĖL TURTO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-29 ĮSAKYMO NR. DV-275 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATUŠTINTŲ BUTŲ, BENDRABUČIO KAMBARIŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUTINŲ G. 74F (KADASTRO NR. 1101/0003:1305), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis