Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 29161 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-01-20 ĮSAKYMO NR. DV-72 „DĖL PROJEKTO „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS“ PAGAL INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS PROGRAMĄ DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-11-20 ĮSAKYMO NR. DV-823 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. DV-1022 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ IR INICIATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-31 ĮSAKYMO NR. DV-1065 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ RENGIMO, VALDYMO IR UŽDUOČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“
8. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORE JOLANTA DIMŠIENE
9. DĖL EISMO RIBOJIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-12-21 POTVARKIO NR. MP1-142(4.1) „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-12-21 POTVARKIO NR. MP1-142(4.1) „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
13. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-ASIS POSĖDIS
14. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
15. DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO INVESTICIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO – PASTATO BOKŠTO DALIES IR TECHNINIAME AUKŠTE ESANČIOS PATALPOS DALIES ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
17. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO – PASTATO BOKŠTO DALIES IR TECHNINIAME AUKŠTE ESANČIOS PATALPOS DALIES ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
18. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO – PASTATO BOKŠTO DALIES IR TECHNINIAME AUKŠTE ESANČIOS PATALPOS DALIES ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
19. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
20. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
21. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-571 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ (APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTŲ) ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-10-03 POTVARKIO NR. M-52 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ METODIKOS PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-08 ĮSAKYMO NR. DV-721 „DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-21 ĮSAKYMO NR. DV-342 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYR. SPECIALISTĖS JŪRATĖS SADAUSKIENĖS ĮGALIOJIMO ATLIKTI PLANINIUS IR NEPLANINIUS BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ VEIKLOS PATIKRINIMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (6 PRIEDAS)
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (7 PRIEDAS)
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (8 PRIEDAS)
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (9 PRIEDAS)
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (10 PRIEDAS)
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
43. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-250 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis