Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 30138 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
2. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO
4. 2018 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-11 ĮSAKYMO NR. DV-571 „DĖL PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ, BUTŲ, PATALPŲ IR KORPUSŲ ŽENKLINIMO IR ŽENKLINIMO STANDARTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
6. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS
7. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PULKO G. 46 VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ NUSTATYMO
9. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 14, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS RIBOS IR STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
10. Priedas – DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 14, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS RIBOS IR STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
11. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
12. NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. ATASKAITA
13. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, NUMATOMO GRĄŽINTI PILIEČIAMS NATŪRA, NAUDOJIMO DUOMENŲ NURODYMO IR PLANO TVIRTINIMO
15. Priedas – DĖL ŽEMĖS SKLYPO, NUMATOMO GRĄŽINTI PILIEČIAMS NATŪRA, NAUDOJIMO DUOMENŲ NURODYMO IR PLANO TVIRTINIMO
16. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-18 ĮSAKYMO NR. DV-878 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
18. DĖL EISMO SUSTABDYMO
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU IR JO PERDAVIMO
20. DĖL SANATORIJOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
21. Priedas – DĖL SANATORIJOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-02-28 ĮSAKYMO NR. P-80 „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-02-28 ĮSAKYMO NR. P-80 „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
25. DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ (21.01.01.06) PASKIRSTOS TVIRTINIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-17 ĮSAKYMO NR. DV-57 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAI R. ALIŠAUSKIENEI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
27. DĖL NURODYMO PASKIRTI SOCIALINĮ DARBUOTOJĄ
28. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
29. Priedas – DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-19 ĮSAKYMO NR. DV-1305 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
32. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMIS IR JŲ IŠNUOMOJIMO
33. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
34. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
35. DĖL EISMO SUSTABDYMO
36. DĖL EISMO SUSTABDYMO
37. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
38. DĖL PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO
39. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
40. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-04 ĮSAKYMO NR. DV-1200 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMO PROJEKTO VALDYMĄ ASMENŲ PASKYRIMO IR PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPČIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
43. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ ALOVĖS, J. BASANAVIČIAUS IR KURORTO GATVIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „BALTIJOS NT“ NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
49. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis