Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-897 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

2019 m. lapkričio 5 d. Nr.  DV-897

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25  d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir atsižvelgdamas į Ekonominės plėtros programos komisijos 2019-11-04 posėdžio protokolą Nr. KPPt-452,

s k i r i u iš Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos priemonės skatinti verslą (27.01.02.01) 11 268,50 Eur lėšų kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Finansuotinos priemonės pavadinimas

Kompensacijos suma, Eur

1.

UAB TexTera,

į. k. 302562891

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

703,63

2.

NT sprendimų biuras, MB, į. k. 305158384

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

67,83

3.

UAB „Milta“,

į. k. 304990428

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

1000

4.

VšĮ „Gemilė“,

į. k. 305073884

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

 

147,21

5.

MB Darbykla

į. k. 305183099

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 

350,00

6.

Uždaroji akcinė bendrovė „KREINER“,

į. k. 302335192

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

654,84

7.

UAB „Manikiūro galia“,

į. k. 305204091

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, verslo plano parengimo dalinis kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

1 427,34

8.

MB „Kavos skveras“,

į. k. 305177107

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

753,61

9.

UAB „Elorika“,

į. k. 304058712

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

1 023,07

10.

UAB „Šimtalapė“,

į. k. 304242356

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

1 306,75

11.

MB „Miškų aukcionai“,

į. k. 305267985

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 

350,00

12.

MB „Geoidėja“,

į. k. 305246642

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

142,83

13.

MB „Oi gardu“,

į. k. 304849388

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

 

1 000,00

14.

MB „Barberija“,

į. k. 305215248

Paraiškos finansavimui gauti parengimo dalinis kompensavimas

700,00

15.

UAB „Sedmonas“,

į. k. 305142558

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 

73,56

16.

MB Ageros grupė,

į. k. 303491963

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

1 500,00

17.

MB „Dongalita“,

į. k. 305154311

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 

67,83

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią