Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-93 2019-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. rugsėjo  26   d. Nr. KPPn-93

Alytus

                     

Posėdis įvyko 2019-09-09.

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 15:30 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jūratė Grinienė, atliekanti atsakingosios komisijos sekretorės pareigas.

Dalyvavo: komisijos nariai Aušra Kišonienė, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valdas Račkauskas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Gitana Pranckienė, Česlovas Daugėla, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė (nedalyvavo komisijos nariai Rimantė Adomaitienė, Valerijus Vencius, Povilas Labukas, Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė), kvorumas yra.

Komijos pirmininkė informavo, kad numatyta svarstyti vieną klausimą – dėl Alytaus apskrities VPK rašto (dėl tarybos narės L. Radzevičiūtės elgesio) ir pasiūlė dėl balsuoti dėl darbotvarkės.

Pritarta bendru sutarimu. 

Darbotvarkė. Dėl Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytų aplinkybių dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio.

SVARSTYTA. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytos aplinkybės dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio.

Komisijos pirmininkė V. Ramanauskienė pacitavo rašto, kuris komisijos nariams buvo išsiųstas el. paštu, turinį. Komisijos nariai diskutavo dėl rašto turinio ir tyrimo eigos.

Komisijos narė G. Pranckienė atkreipė dėmesį, kad tiriamas asmuo turi teisę į gynybą, todėl jis ne tik gali pateikti paaiškinimus raštu, bet ir dalyvauti posėdyje.

Balsavimas dėl sprendimo. Už – 9.

NUSPRĘSTA. Pradėti savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio tyrimą pagal Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytas aplinkybes.

Komisijos pirmininkė nurodė atsakingajai sekretorei raštu išsiųsti tarybos narei
L. Radzevičiūtei pranešimą apie pradėtą jos elgesio tyrimą, paprašyti jos pateikti paaiškinimus ir pakviesti dalyvauti kitame komisijos posėdyje, kuris numatomas 2019 m. rugsėjo 18 d. 15:00 val.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                            Vilija Ramanauskienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Jūratė Grinienė

 

 

Į pradžią