Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-811 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-27 ĮSAKYMO NR. DV-526 „DĖL ALYTAUS MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS IDĖJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-27 ĮSAKYMO NR. DV-526 „DĖL ALYTAUS MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS IDĖJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr.  DV-811

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-27 įsakymo Nr. DV-526 „Dėl Alytaus miesto kalėdinės eglės idėjos ir jos įgyvendinimo paslaugos pirkimo komisijos sudarymo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. N u r o d a u komisijai vadovautis Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-26 įsakymo Nr. DV-600 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ 1 punktu.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią