Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-388 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  KPPt-388

Alytus

Posėdis įvyko 2019-09-30 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė pritarė el. paštu.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos prašymo.

 

                      SVARSTYTA. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos prašymas organizuoti Bėgimą miesto gatvėmis „Alytaus gimnazijai – 100“ 2019-10-24 13.20–15.00 val. pagal prašyme nurodytą maršrutą.

Komisija nurodė maršruto schemą suderinti su kelių policija, pasirūpinti/suderinti lydinčius ekipažus, užtikrinti dalyvių saugumą (apie suderinimą informuoti el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt). AMSA Miesto ūkio skyrius turi parengti įsakymą dėl eismo ribojimo. 

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią