Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-387 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  KPPt-387

Alytus

Posėdis įvyko 2019-09-30 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė pritarė el. paštu.

Posėdyje dalyvauja renginio organizatorius Povilas Tamulynas.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      Dėl Povilo Tamulyno prašymo.

 

                      SVARSTYTA. Povilo Tamulyno prašymas organizuoti sporto renginį ALYTAUS BĖGIMAS kovai su vėžiu palaikyti 2019-10-20 13–16 val. prie Didžiosios Dailidės ežerėlio. A. Tarasevičius informavo renginio organizatorių, kad spalio mėn. planuojami Didžiosios Dailidės ežerėlio valymo įrenginių tvarkymo darbai, todėl gali prireikti pakoreguoti renginio išdėstymą.     

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą.

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią