Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-805 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-25 ĮSAKYMO NR. DV-955 „DĖL SPORTININKŲ PREMIJOMS SKIRTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-25 ĮSAKYMO NR. DV-955 „DĖL SPORTININKŲ PREMIJOMS SKIRTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  DV-805

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio 2019-06 18 protokolo Nr. TŠ-13 išrašą,

p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-25 įsakymo Nr. DV-955 „Dėl Sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės sudarymo“ 1 punktu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijoms skirti pateiktų įvertinimo ekspertų sudėtį – vietoje pirmininkės Nijolės Makštutienės, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkės, įrašau Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijoms skirti pateiktų įvertinimo ekspertų grupės pirmininke Laimą Vincę Kirkliauskienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią