Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-803 2019-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PIRKIMO (NR. 451275) NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO NR. 451275) NUTRAUKIMO

 

2019 m. spalio 1 d. Nr.  DV-803

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdamas į tai, kad perkant Alytaus miesto kalėdinės eglės puošimo idėjos ir jos įgyvendinimo paslaugą tarp techninės užduoties ir sutarties projekto reikalavimų įsivėlęs dviprasmiškumas elektrosaugos sąlygų reikalavimuose,

 n u t r a u k i u 2019 m. rugpjūčio 30 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto Alytaus miesto kalėdinės eglės puošimo idėjos ir jos įgyvendinimo paslaugos pirkimo (pirkimo Nr. 451275) supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras.

                     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią