Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-787 2019-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019  METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr.  DV-787

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais,

p a k e i č i u 2019 metų savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatas pagal priedą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 26 d.

įsakymo Nr. DV-787

priedas

 

Eil.

Nr.

Asignavimų valdytojas

Programa, tikslas, uždavinys, priemonė (kodas)

Priemonės pavadinimas

Funkcija (kodas)

Finansavimo šaltinis (kodas)

Ketvirtis

Ekonominės klasifikacijos straipsnis (kodas)

Sumažinti -/padidinti + (tūkst.eurų)

1.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01.

141

III

2.2.1.1.1.30

-4,0

2.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01.

141

III

2.2.1.1.1.21

+4,0

3.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

III

2.1.1.1.1.1.E

-5,0

4.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

III

2.1.1.1.1.1.D

+5,0

5.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.06

-1,0

6.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

III

2.2.1.1.1.06

+1,0

7.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.30

-2,0

8.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

15101

III

2.2.1.1.1.30

+2,0

9.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

31

IV

2.2.1.1.1.15

-1,3

10.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

 

09.02.02.01.

31

III

2.2.1.1.1.15

+1,3

11.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.21

-0,1

12.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.23

-1,9

13.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.1.2.1.1.1

+0,1

14.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.05

+0,2

15.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.06

+1,0

16.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.12

Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą

09.03.01.01.

15101

IV

2.2.1.1.1.20.B

+0,7

17.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

III

2.2.1.1.1.30

-7,7

18.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

III

2.8.1.1.1.2

+7,7

19.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.A

-17,0

20.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.A

+17,0

21.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

III

2.2.1.1.1.16

-2,0

22.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

IV

2.2.1.1.1.16

+2,0

23.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

III

2.2.1.1.1.30

-7,0

24.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

IV

2.2.1.1.1.30

+7,0

25.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

III

2.7.3.1.1.1

-1,0

26.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.01.17

Administruoti Socialinės apsaugos programą

01.03.02.09

15101

IV

2.7.3.1.1.1

+1,0

27.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.02.01 

Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą

10.05.01.01.

1591

IV

2.8.1.1.1.2

-14,0

28.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.01.02.01 

Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą

10.05.01.01.

1591

III

2.8.1.1.1.2

+14,0

29.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.02.01.02

Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims

10.07.01.01.

15101

III

2.7.2.1.1.1.C

-7,0

30.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.02.01.02

Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims

10.07.01.01.

15101

III

2.7.2.1.1.1.D

-6,0

31.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

23.02.01.02

Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims

10.07.01.01.

15101

III

2.7.2.1.1.1.B

+13,0

32.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.B.1

-10,0

33.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.B.1

+10,0

34.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.B.2

-14,0

35.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.B.2

+14,0

36.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.2.1.1.1.16

-2,8

37.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.2.1.1.1.16

+2,8

38.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.2.1.1.1.30

-1,6

39.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.2.1.1.1.30

+1,6

40.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.7.3.1.1.1

-6,0

41.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.7.3.1.1.1

+6,0

42.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.8.1.1.1.2

-7,0

43.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.01

Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.8.1.1.1.2

+7,0

44.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.A

-8,0

45.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.A

+8,0

46.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.E

-1,5

47.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.E

+1,5

48.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

III

2.7.3.1.1.1

-2,0

49.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.02

Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

01.01.01.09

15101

IV

2.7.3.1.1.1

+2,0

50.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

III

2.1.1.1.1.1.A

-145,0

51.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

IV

2.1.1.1.1.1.A

+145,0

52.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

III

2.2.1.1.1.30

-2,0

53.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

IV

2.2.1.1.1.30

+2,0

54.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

III

2.7.3.1.1.1

-5,0

55.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.01.04

Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

01.03.02.09

15101

IV

2.7.3.1.1.1

+5,0

56.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.03.03

Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą

01.03.02.09

1302

III

2.2.1.1.1.30.

-0,9

57.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.03.03

Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą

01.03.02.09

1302

III

2.2.1.1.1.11.

+0,9

58.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.03.03

Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą

01.03.02.09

15101

III

2.2.1.1.1.30.

-0,2

59.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

26.01.03.03

Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą

01.03.02.09

15101

III

2.2.1.1.1.11.

+0,2

60.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

III

2.2.1.1.1.02

-0,2

61.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

III

2.2.1.1.1.30

-3,5

62.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

III

2.2.1.1.1.12

3,5

63.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

III

2.7.3.1.1.1

+0,2

64.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.02.05.11

Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti

 

06.02.01.01

15101

IV

2.2.1.1.1.30

-3,2

65.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.02.05.11

Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti

 

06.02.01.01

15101

III

2.2.1.1.1.30

+3,2

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

0,0

 

_________________________

 

 

 

Į pradžią