Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-284 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d.  Nr.  T-284

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Gintautas Andriuškevičius, frakcijos „Vieningas Alytus“ deleguotas atstovas;

Gediminas Daukšys, frakcijos „Už Alytų“ deleguotas atstovas;

Valė Gibienė, frakcijos „Alytaus piliečiai“ deleguota atstovė;

Dmitrij Kačiurin, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas atstovas;

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Povilas Labukas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią