Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-86 2019-09-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019-09-23  Nr. KPPn-86

 

 

Alytus

 

 

                      Posėdis įvyko 2019-09-04

                      Posėdžio pradžia 13.00 val.

                      Posėdžio pabaiga 14.00 val.                                                                                                      

                      Posėdžio pirmininkas Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas.

                      Posėdžio sekretorius Giedrius Šimas, Peticijų komisijos narys.

                      Posėdyje dalyvavo Peticijų komisijos nariai Valė Gibienė, Edita Jurčienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Linas Stankevičius, taip pat žiniasklaidos atstovai.

                      Posėdyje nedalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Peticijų komisijos narys Valdas Račkauskas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Česlovo Galakvoščiaus ir gyventojų 2019-08-08 kreipimosi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo.

Andrius Jučas supažindino komisijos narius su darbotvarke ir su kreipimusi.

Komisijos narė V. Gibienė išreiškė savo nuomonę dėl nusišalinimo, nes šį kreipimąsi pasirašė jos sūnus.

Posėdžio metu buvo diskutuojama dėl V Gibienės nusišalinimo. Komisijos pirmininkas pasiūlė komisijai balsuoti dėl komisijos narės V Gibienės nusišalinimo priėmimo.

                     NUTARTA. Nepriimti V. Gibienės nusišalinimo.

Balsavimas. Už – 5,  nebalsavo – 1.

                      A. Jučas supažindino komisijos narius su Česlovo Galakvoščiaus ir gyventojų 2019-08-08 kreipimusi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo ir pasiūlė komisijai pateikti nuomonę ar kreipimąsi būtų galima pripažinti peticija.

                      KALBĖJO. Andrius Jučas, Giedrius Šimas, Valė Gibienė, Edita Jurčienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Linas Stankevičius. Diskutuota darbotvarkės klausimu.

                      Komisija diskutuoja, kurie kreipimosi reikalavimai galėtų atitikti Peticijų įstatymo nuostatas, taip pat, jog visapusiškam ir objektyviam skreipimosi nagrinėjimui būtų tikslinga surinkti  informaciją apie Alytaus aerodromo žemės sklypo valdymą, kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių su tikslu išsiaiškinti ar ši institucija turi teisminių ginčų dėl Alytaus aerodromo, kokių ginčų turi ir kokia jų eiga. Taip pat tikslinga išsiaiškinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos poziciją dėl aerodromo perspektyvų, o gavus šią informaciją kviesti kreipimosi iniciatorių į komisijos posėdį.

                       NUTARTA. Kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių siekiant išsiaiškinti ar ši institucija turi teisminių ginčų dėl Alytaus aerodromo žemės sklypo. Jeigu turi, prašyti suteikti informaciją, kokių ginčų turi ir kokia jų eiga. Surinkti informaciją iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apie ministerijos planus dėl aerodromo perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Į kitą posėdį, esant poreikiui, kviesti kreipimosi iniciatorių.  

                      Balsavimas. Už – 6.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                            Andrius Jučas                    

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                           Giedrius Šimas                              

 

 

 

Į pradžią