Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-775 2019-09-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1101/0026:75) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1101/0026:75) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr.  DV-775

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-09-11 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-331-(8.12), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2019-09-17 raštą Nr. 2SD-4811-(14.2.137 E.) „Dėl  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto derinimo“:

1. Tvirtinu parengtą valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 1101/0026:75) Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-52602) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3.   projekto rengėja – Krystyna Špakauskienė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-1079, UAB „InrealGEO“, Verkių g. 39-201, Vilnius;

1.4.   projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / padalinti į du ir daugiau žemės sklypų;

1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0026:75, paskirtis miškų ūkio, naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai;

1.6. žemės sklypui (kadastro Nr. 1101/0026:75) nustatyti servitutai iki pertvarkymo:

1.6.1. kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas))) – 0,1590 ha ploto;

1.6.2. kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0127 ha ploto;

1.6.3. kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0257 ha ploto;

1.6.4. kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0208 ha ploto;

1.6.5. kelio servitutas (kodas – 203) – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – 0,0426 ha ploto;

1.7. po žemės sklypo pertvarkymo suprojektuotų:

1.7.1. žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 75-1) duomenys:

1.7.1.1. plotas 0,1945 ha;

1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio;

1.7.1.3. naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai;

1.7.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), XXXIII (rekreacinės teritorijos), XXVI (Miško naudojimo apribojimai);

1.7.1.5. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S1 (kodas – 115) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 0,1542 ha ploto;

1.7.2. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 75-2) duomenys:

1.7.2.1. plotas 0,0401 ha;

1.7.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio;

1.7.2.3. naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai;

1.7.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), XXXIII (rekreacinės teritorijos), XXVI (Miško naudojimo apribojimai);

1.7.2.5. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S1 (kodas – 115) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 0,1542 ha ploto;

1.7.3. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 75-3) duomenys:

1.7.3.1. plotas 0,6473 ha;

1.7.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio;

1.7.3.3. naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai;

1.7.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), XXXIII (rekreacinės teritorijos), XXVI (Miško naudojimo apribojimai);

1.7.3.5. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S2 (kodas – 215) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0167 ha ploto;

1.7.3.6. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S1 (kodas – 115) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 0,1542 ha ploto;

1.7.4. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 75-4) duomenys:

1.7.4.1. plotas 33,6794 ha;

1.7.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio;

1.7.4.3. naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai;

1.7.4.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos), XXVI (Miško naudojimo apribojimai), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXXIII (rekreacinės teritorijos);

1.7.4.5. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S1 (kodas – 215) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,1542 ha ploto;

1.7.4.6. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S3 (kodas – 215) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,1965 ha ploto;

1.7.4.7. siūloma nustatyti servitutą (-us) S4 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0286 ha ploto;

1.7.4.8. siūloma nustatyti kelio servitutą (-us) S2 (kodas – 115) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 0,0167 ha ploto;

1.7.4.9. siūloma nustatyti servitutą (-us) S5 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0005 ha ploto;

1.7.4.10. siūloma nustatyti servitutą (-us) S6 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0012 ha ploto;

1.7.4.11. siūloma nustatyti servitutą (-us) S7 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0847 ha ploto;

1.7.4.12. siūloma nustatyti servitutą (-us) S8 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0093 ha ploto;

1.7.4.13. siūloma nustatyti servitutą (-us) S9 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0392 ha ploto;

1.7.4.14. siūloma nustatyti servitutą (-us) S10 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0787 ha ploto;

1.7.4.15. nustatytas kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas))) – 0,1590 ha ploto;

1.7.4.16. nustatytas kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0127 ha ploto;

1.7.4.17. nustatytas kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0257 ha ploto;

1.7.4.18. nustatytas kelio servitutas (kodas – 202) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 0,0208 ha ploto;

1.7.4.19. nustatytas kelio servitutas (kodas – 203) – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – 0,0426 ha ploto.

2. Nurodau, kad:

2.1.   kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2.   šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-775 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1101/0026:75) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią