Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-16 2019-09-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. TP-16

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-09-09

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 14.00 val.

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Vytautas Jastremskas, Andrius Jučas, Dmitrij Kačiurin, Jurgis Krasnickas, Valius Micevičius.

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė.

Taip pat dalyvavo tarybos narė Laura Radzevičiūtė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Protokolinis klausimas. Dėl Kalniškės g. gyventojo S. J. prašymo.

2. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės L. M. prašymo nustatyti atraminės sienelės, esančios valstybinės žemės sklype, servitutą.

3. Protokolinis klausimas. Dėl maisto atliekų tvarkymo Alytaus mieste.

4. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ veiklos.

5. Protokolinis klausimas. Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų.

 

1. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Kalniškės g. gyventojo S. J. prašymo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius nurodė, kad Kalniškės g. gyventojo S. J.  prašymas buvo nagrinėtas Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-12 posėdyje, tačiau tuomet dėl ligos pareiškėjas negalėjo dalyvauti posėdyje. S. Leonavičius priminė, kad pareiškėjo prašyme buvo prašoma perkelti komunalinių atliekų konteinerius į kitą vietą, taip pat išasfaltuoti prieš namą esančią automobilių stovėjimo aikštelę ir susodinti želdinius, kurie namą užstotų nuo intensyvaus eismo gatvės. S. Leonavičius paprašė pareiškėjo pakomentuoti situaciją.

 S. J. nurodė, kad Kalniškės g. 11 namo gyventojai prašo priešais gatvę susodinti kuo aukštesnes tujas, kad jos nors šiek tiek apsaugotų nuo triukšmo ir dulkių, o taip pat pridengtų atvirus šiluminės trasos vamzdžius. S. J. taip pat akcentavo, kad prieš Kalniškės g. 11 namą esančia nedidele automobilių stovėjimo aikštele naudojasi ir Kalniškės g. 9 bei 13 namų gyventojai, todėl labai trūksta vietos automobiliams statyti.

Komiteto narys J. Krasnickas nurodė, kad jo žiniomis, Aplinkos apsaugos skyriaus specialistai tikrai sprendžia apželdinimo klausimą, dar svarstoma kokius augalus geriausia sodinti tokioje vietoje.

S. Leonavičius domėjosi, ar būtų galimybė įrengti stovėjimo aikštelę kitoje namo pusėje, ten, kur šiuo metu žalioji zona.

S. J. nurodė, kad tas plotas šiuo metu tikrai yra laisvas, pakankamai didelis ir įrengus čia stovėjimo aikštelę problema būtų išspręsta.

S. Leonavičius paprašė Mindaugą Matažinską, savivaldybės vyriausiąjį architektą, pakomentuoti tokią galimybę.

M. Matažinskas informavo, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos gali teikti savivaldybės administracijai prašymus, kuriuose nurodytų kur ir kokio dydžio pageidauja įrengti automobilių stovėjimo aikšteles. M. Matažinskas nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju būtų net kelios galimybės – galima įrengti bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelę, nekeičiant žemės sklypų ribų ir tuomet aikštelė būtų įrengta savivaldybės biudžeto lėšomis, arba galima koreguoti esamą sklypą, tuomet stovėjimo aikštelė būtų įrengta bendrijai priklausančiame sklype ir bendrija galėtų dalinai dalyvauti įrengiant aikštelę ir tokioje aikštelėje gyventojai galėtų rezervuoti automobilių  stovėjimo vietas.

S. J. nurodė, kad jų daugiabutis gyvenamasis namo nepriklauso bendrijai, jo administravimą ir techninę priežiūrą vykdo UAB „Alytaus butų ūkis“ ir akcentavo, jog būtina remontuoti ir esamą stovėjimo aikštelę, nes ji įrengta daugiau nei prieš 25 metus, yra įsmukusių vietų, kuriose nuolat kaupiasi vanduo.

M. Matažinskas nurodė, kad savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų stovėjimo aikštelių remontui nepakanka, todėl šios aikštelės yra remontuojamos tik gyventojams prisidėjus savo lėšomis, 50 proc. prie numatytos darbų kainos.

Komiteto nariai diskutavo, pasiūlė, kad Kalniškės g. 11 namo gyventojai kartu su UAB „Alytaus butų ūkis“ rengtų prašymą dėl naujos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo ir teiktų jį savivaldybės administracijai. Komiteto nariai taip pat siūlė, kad Kalniškės g. 9, 11 ir 13 namų gyventojai surinktų parašus dėl sutikimo prisidėti gyventojų lėšomis prie esamos automobilių aikštelės remonto ir kreiptųsi į UAB „Alytaus butų ūkis“ ir į savivaldybės administraciją.

M. Matažinskas taip pat pažymėjo, kad komunalinių atliekų konteineriai tikrai bus perkelti į kitą vietą, toliau nuo Kalniškės g. 9 namo, nes planuojama įrengti komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, kuriose bus pastatyti nauji antžeminiai, pusiau požeminiai ar požeminiai konteineriai.

S. J. taip pat domėjosi galimybe įrengti pėsčiųjų perėją Kalniškės gatvėje, šalia Kalniškės g. 9, 11 ir 13 namų.

Komiteto narys Č. Daugėla akcentavo, kad Kalniškės g. vyksta labai intensyvus eismas ir perėja tokioje vietoje tikrai nebūtų saugi. Tuo labiau, kad saugi perėja įrengta netoli esančioje šviesoforinėje sankryžoje.

Posėdžio pirmininkas apibendrino komiteto narių siūlymus.

NUSPRĘSTA. Siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui:

1. pavesti atsakingiems specialistams pateikti galimus teritorijos, esančios prieš Kalniškės g. 11 namą, apželdinimo sprendinius Aplinkos ir plėtros komitetui bei Kalniškės g. 11 namo gyventojui S. J.

2. pavesti atsakingiems specialistams informuoti Aplinkos ir plėtros komitetą bei Kalniškės g. 11 namo gyventoją S. J. kada prie namo esančią komunalinių atliekų surinkimo aikštelę ketinama perkelti į kitą vietą.

3. kreiptis į Saugaus eismo komisiją, kad įvertintų galimybę įrengti pėsčiųjų perėją Kalniškės gatvėje, ties 9, 11 ir 13 namais ir apie priimtą sprendimą informuotų Kalniškės g. 11 namo gyventoją S. J.

2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės L. M. prašymo nustatyti atraminės sienelės, esančios valstybinės žemės sklype, servitutą.

Pranešėjai E. G. ir L. M. informavo, kad paruošė svarstymui keletą klausimų, ne tik dėl atraminės sienelės, bet ir dėl žemės sklypo formavimo. E. G. nurodė, kad atraminė sienelė atsidūrė valstybinėje žemėje todėl, kad buvo neteisingai suformuotas žemės sklypas, adresu Vilniaus g. 6., ignoruojami įmonės interesai.

Komiteto nariai analizavo pareiškėjų pateiktus klausimus. Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius akcentavo, kad būtina ieškoti įsisenėjusių problemų sprendimo būdų ir paprašė Mindaugą Matažinską, savivaldybės vyriausiąjį architektą, pakomentuoti situaciją dėl žemės sklypo, adresu Vilniaus g. 6.

M. Matažinskas nurodė, kad norint keisti žemės sklypo ribas, būtina koreguoti detalųjį planą, o tai ganėtinai sudėtinga todėl, kad visame tame kvartale žemės sklypai jau yra suformuoti. M. Matažinskas nurodė, kad anksčiau tai buvo valstybinės žemės sklypas, kurį nuomojo UAB „Verslo aplinka visiems“, nuomos sutartis pasibaigė 2001 m. ir toliau nebuvo tęsiama. 2011 m. buvo parengtas detalusis planas ir sklypas suformuotas toks koks yra dabar.

E. G. domėjosi, kodėl rengiant detalųjį planą sklypas buvo sumažintas ir nesuformuotas taip kaip prašė įmonė.

M. Matažinskas nurodė, kad sklypas buvo sumažintas, nes nebūtų likę vietos įvažiavimui į Ugniagesių gatvę.

E. G. ir L. M. nurodė, kad  suprojektuotas per platus šaligatvis, vietos žemės sklypui tikrai būtų užtekę.

L. Radzevičiūtė informavo, kad savivaldybės mero potvarkiu bus formuojama darbo grupė, kuri nagrinės S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Ugniagesių g. teritorijų formavimo problemas. L. Radzevičiūtė pasiūlė klausimą dėl žemės sklypo Vilniaus g. 6 perduoti nagrinėti šiai darbo grupei, kai ji pradės vykdyti veiklą ir tuomet kompleksiškai bus įvertintas šio kvartalo formavimas.

Komiteto nariai diskutavo, pritarė sprendimui klausimą dėl žemės sklypo Vilniaus g. 6 perduoti darbo grupei, kai ji bus suformuota ir pradės vykdyti veiklą.

V. Jastremskas akcentavo, kad dažnai susiduriama su neatsakingu kalbėjimu viešoje erdvėje ir jis kreipėsi į policiją dėl galimo šmeižto šiuo klausimu. V. Jastremskas pabrėžė, kad nelaiko objektyviais pasakymų, kad problemos buvo ignoruojamos, kad buvo atliekami neteisingi veiksmai ir nereiktų svaidytis kaltinimais bei pritarė posėdžio pirmininkui, kad būtina ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų.

L. M. akcentavo, kad norėtų pristatyti dar vieną problemą dėl Jotvingių g. 10B laikino pastato.

Posėdžio pirmininkas pasiūlė visą informaciją, susijusią su minėtu klausimu, pateikti komiteto nariams, kad jie turėtų laiko susipažinti ir šį klausimą nagrinėti kitame Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

3. Protokolinis klausimas. Dėl maisto atliekų tvarkymo Alytaus mieste.

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad viešoje erdvėje miesto gyventojai skundėsi dėl maisto atliekų netinkamo surinkimo, nepakenčiamo kvapo, sklindančio nuo konteinerių karštą vasarą ir paprašė Rolandą Juonį, Administracijos direktorių, Laimą Mulmienę, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoją, atliekančią vedėjo funkcijas ir Ingridą Rutkauskienę, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovę, pakomentuoti susidariusią padėtį.

R. Juonys nurodė, kad nespėjus maisto atliekų konteinerių laiku ištuštinti, natūralu, kad konteineriuose atsiranda kirminų, pasklinda nemalonus kvapas. R. Juonys akcentavo, kad galimi įvairūs šios problemos sprendimo būdai. Konteinerius galima išvežti, išplauti ir sugrąžinti švarius, tačiau tuomet už paslaugą tektų papildomai mokėti ir kažin, ar gyventojai to norėtų. Kita galimybė – patiems gyventojams prižiūrėti konteinerius, juos išplauti.

L. Mulmienė akcentavo, kad maisto atliekas pradėta rūšiuoti tik šiais metais, taigi tai nauja patirtis, gyventojai dar tik mokosi. L. Mulmienė pažymėjo, kad gyventojams dalijami lankstinukai, kuriuose mokoma kaip taisyklingai rūšiuoti maisto atliekas, jas sluoksniuojant su augalinėmis atliekomis, nupjauta žole, tuomet ir kirminų pavyktų išvengti. L. Mulmienė nurodė, kad UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras organizuos susitikimą su Gamtos mokslų instituto darbuotojais ir bus ieškoma geriausių sprendimų, nes ši problema aktuali ir kitoms savivaldybėms.

I. Rutkauskienė akcentavo, kad vasaros sezono metu tikslinga būtų maisto atliekų konteinerius tuštinti ne du, o bent tris kartus per mėnesį.

Komiteto narys A. Jučas pažymėjo, kad konteinerių plovimo paslauga šiuo metu nėra teikiama, tačiau kartais ir patys gyventojai laiku neišstumia maisto atliekų konteinerių, kad jie būtų ištuštinti, nes konteineriai nebūna pilnai užpildyti. Dar vienas sprendimo būdas – maisto atliekas mesti į konteinerį popieriniuose ar plastikiniuose maišeliuose, o ne palaidas, ir žinoma būtinai sluoksniuoti su lapais ar nupjauta žole.

S. Leonavičius atkreipė komiteto narių dėmesį, kad  bioskaidžios atliekos nėra atlieka, tai yra antrinė žaliava. Tas, kas prašo gyventojų rūšiuoti ir surenka šią žaliavą, iš jos gauna pajamas, nes po surinkimo iš maisto atliekų išgaunamos biodujos, todėl ir paslauga gyventojams turėtų būti pilnai suteikta, t. y. konteineriai turėtų būti išvežami, ne tik plaunami, bet ir dezinfekuojami, o gyventojams turėtų būti uždrausta patiems plauti konteinerius, nes likę skysčiai negali patekti į aplinką. S. Leonavičius akcentavo, kad jei šis antrinių žaliavų vartotojas negali tinkamai teikti paslaugos, gal reikėtų pagalvoti apie kitą paslaugos teikėją.

Č. Daugėla nurodė, kad Vokietijoje taikoma praktika, kai į konteinerį dedamas vienas didelis maišas, į kurį metamos atliekos, po to maišas pašalinamas ir konteineris lieka praktiškai švarus.

Komiteto narys V. Jastremskas nurodė, kad ganėtinai rizikinga bandyti pritraukti kitą paslaugos teikėją, nes ta bendrovė, kuri tvarko atliekas yra savivaldybių įmonė, o nepriklausomas paslaugos teikėjas nebus ekonomiškai naudingas, juk tinkama infrastruktūra jau yra sukurta ir ją vis tiek reikės išlaikyti, todėl galbūt daugiau reikėtų diskutuoti su esamu paslaugos teikėju.

S. Leonavičius  patikslino, kad miestas pats turi savo biodujų jėgainę UAB „Dzūkijos vandenys“ bazėje ir tą žaliava, kurią surenka miestas, galėtų būti panaudota miesto įmonėje ir savivaldybė galėtų pati reguliuoti šiuos klausimus.

Č. Daugėla pažymėjo, kad biodujų jėgainė nėra pajėgi panaudoti bioskaidžias atliekas.

S. Leonavičius nurodė, kad konsultavosi su specialistais ir jų nuomone nebūtų sudėtinga pritaikyti esamą jėgainę bioskaidžių atliekų panaudojimui, nes perteklinis dumblas yra mažai kaloringas, o bioskaidžios atliekos daug kaloringesnės.

NUSPRĘSTA. Siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui ieškoti galimybių kaip užtikrinti kokybiškos maisto atliekų surinkimo paslaugos teikimą arba svarstyti galimybę ieškoti kito paslaugos teikėjo.

4. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ veiklos.

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-05 posėdyje, buvo pasiūlyta sudaryti naujos sudėties UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybą ir paprašė Administracijos direktorių pakomentuoti priimtą sprendimą.

R. Juonys akcentavo, kad pritaria Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymui, valdybos sudėtis bus keičiama, šiuo metu konsultuojamasi su Teisės skyriaus specialistais, kad neįsivelti į teisinius ginčus.

S. Leonavičius taip pat pabrėžė, kad kai kurių atsakymų į miestui aktualius klausimus nepavyksta gauti iš UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovo, todėl paprašė, kad Administracijos direktorius pasidomėtų, kurios mieste veiklą vykdančios įmonės labiausiai teršia aplinką. S. Leonavičius nurodė, kad teršėjas, kuris kelia didžiausią pavojų valymo įrenginiams, didina kaštus bei sąnaudas, turėtų būti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC), gal dar pieno perdirbimo įmonės. Todėl būtina nustatyti kokių rūšių teršalai patenka į miesto nuotekų valyklą, kokias pajamas gauna UAB „Dzūkijos vandenys“ už surenkamus teršalus ir kokią įtaką teršalai daro susidarančio dumblo kokybei. S. Leonavičius pažymėjo, kad jeigu dumblas nebūtų užteršiamas sunkiaisiais metalais, patenkančiais iš ARATC, tuomet jis butų ne pavojinga atlieka, o produktas, kurį būtų galima panaudoti.

Komiteto nariai pritarė S. Leonavičiaus siūlymams.

NUSPRĘSTA. Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad Aplinkos ir plėtros komitetui pateiktų:

1. informaciją apie tai, kokių rūšių teršalai patenka į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valyklą;

2. informaciją apie pajamas, kurias UAB „Dzūkijos vandenys“ gauna už surenkamus teršalus;

3. informaciją apie nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio dumblo kokybę.

5. Protokolinis klausimas. Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų.

Posėdžio pirmininkas paprašė Administracijos direktorių pakomentuoti, ar buvo imtasi  veiksmų, kad būtų pakeistas Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

R. Juonys akcentavo, kad aprašas tikrai bus pakeistas ir bus teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti spalio mėn. R. Juonys nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybė pati pirmoji tarp savivaldybių parengė tokį  tvarkos aprašą, todėl natūralu, kad jis turi trūkumų, nors rengiant šį tvarkos aprašą buvo remiamasi ir užsienio valstybių, pvz., Danijos patirtimi. R. Juonys taip pat pabrėžė, kad galbūt iniciatyvų projektai nebuvo tinkamai pristatyti tarybos nariams, todėl kilo daug klausimų.

S. Leonavičius domėjosi kodėl nebuvo svarstoma galimybė skelbti viešą konkursą miesto vartų projektui.

Č. Daugėla nurodė, kad viešas konkursas miesto vartų idėjai jau buvo skelbtas tris kartus, taigi jau yra trys laimėtojai.

S. Leonavičius akcentavo, kad jeigu yra trys laimėtojai, tai iš jų ir reikėjo rinktis, tuomet bendruomenės iniciatyva neturėjo atsirasti.

R. Juonys pažymėjo, kad būtų tikslinga, jog savivaldybės meras inicijuotų viešus konkursus laimėjusių projektų pakartotinį svarstymą, pateiktų tuos tris laimėtus projektus savivaldybės tarybai ir ji galėtų priimti galutinį sprendimą.

L. Radzevičiūtė pažymėjo, kad kalbant apie miesto vartus, buvo nusitaikyta į savivaldybės biudžeto pinigus, pasinaudojant bendruomenės iniciatyvų eilute, todėl bendruomenės iniciatyvų projektas „Alytus-Myliu“ miesto vartai“ daugiau neturėtų būti svarstomas ir reikia rinktis iš projektų, kurie laimėjo viešus konkursus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                  Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                       Neringa Maldonienė

Į pradžią