Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-706 2019-09-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO PASIKEITUS PAGRINDINIAM NUOMININKUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO PASIKEITUS PAGRINDINIAM NUOMININKUI

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr.  DV-706

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinio kodekso 6.602 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini)2019-08-27 prašymą:

                      1. P r i p a ž į s t u (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)) pagrindiniu savivaldybės gyvenamųjų patalpų Statybininkų g. 27(duomenys neskelbtini), Alytuje (bendras plotas 47,66 kv. m, unikalus Nr. 1197-5005-7017:0030; registro Nr. 60/17486; pastatas, kuriame yra butas 1A5b), nuomininku, šeimos narių susitarimu.

                      2. L e i d ž i u sudaryti naują savivaldybės gyvenamųjų patalpų Statybininkų g. 27(duomenys neskelbtini), Alytuje, nuomos sutartį su (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)). Šiame bute turi teisę gyventi jo sutuoktinė (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)).

                      3. N u r o d a u nuomininkui per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos:

3.1. nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius įsakymo 3 punkto reikalavimų, įsakymas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią