Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-705 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-04-15 ĮSAKYMO NR. DV-302 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-04-15 ĮSAKYMO NR. DV-302 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr.  DV-705

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į pareiškėjo (-ų) 2019-08-30 prašymą,

 p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. DV-302 „Dėl žemės sklypo Puodžių g. 3, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą (-us) / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią