Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-703 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr.  DV-703

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u dėl Geležinkelio gatvės rekonstravimo darbų nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. sustabdyti transporto priemonių eismą Geležinkelio g.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Rolandas Juonys               

______________

 

 

Į pradžią