Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-281 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-281

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. Sp-360 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario įgaliojimo nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“ ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Dmitrij Kačiurin 2019-08-29 prašymą reg. Nr. GD-15491(6.17), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Aplinkos ir plėtros komitetą:

Česlovas Daugėla,

Vytautas Jastremskas,

Andrius Jučas,

Dmitrij Kačiurin,

Jurgis Krasnickas,

Sigitas Leonavičius,

Valius Micevičius,

Danutė Remeikienė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Nerijus Cesiulis

 

Į pradžią