Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-331 2019-09-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr.  KPPt-331

Alytus

Posėdis įvyko 2019-08-29 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Juozas Pečiulis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas, Povilas Armanavičius, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas.

Į posėdį pakviesta organizatorė Odeta Janečkova.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl Cirko „Marcel“ prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. Cirko „Marcel“ prašymas nuo 2019-09-13 iki 2019-09-22 organizuoti cirko vaidinimus aikštelėje, Sudvajų g. 65, Alytus. Organizatoriai pateikė cirko išdėstymo schemą, cirko verslo licenciją (su vertimu į lietuvių klb.), PVM registracijos pažymėjimo kopiją, leidimai dėl gyvūnų, sutarčių su teritorijos savininku sutarties kopiją, biotualetų nuomos ir valymo užsakymo cirko vaidinimų laikotarpiui kopijas . Komisija nurodė organizatoriams suderinti cirko išdėstymo schemą su Alytaus PGT.     

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią