Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-14 2019-08-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TS-14

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-08-06

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 15.30 val.

Pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Šarūnas Klėgeris, Vilma Krušnienė, Valerijus Vencius, Tomas Pačėsas.

 

 DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-248 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

2. TŽ-250 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. TŽ-251 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

4. TŽ-260 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

5. TŽ-254 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

6. TŽ-257 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

7. TŽ-259 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

8. TŽ-265 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

9. TŽ-252 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

10. TŽ-262 Dėl pritarimo Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui.

11. TŽ-256 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

12. TŽ-255 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

13. TŽ-253 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

14. TŽ-249 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

15. TŽ-258 Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

16. TŽ-264 Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

17. TŽ-261 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

18. TŽ-263 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-248 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija. R. Abramavičiūtė nurodė, kad sąrašas papildytas naujais parduodamų savivaldybės būstų įrašais, iš sąrašo išbraukti įrašai su jau parduotais savivaldybės būstais, taip pat įrašai su parduodamų savivaldybės būstų kambarių skaičiumi ir bendru naudinguoju plotu, pakeistas sąrašo įrašų rūšiavimas. R. Abramavičiūtė pažymėjo, kad Sąraše įrašyti tie savivaldybės būstai, kurie gali būti parduodami už rinkos vertę ir lengvatinėmis sąlygomis, vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys T. Pačėsas sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-250 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą. R. Abramavičiūtė pažymėjo, kad minėtas aprašas nustatys Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo atvejus, prašymų pirkti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus, pagalbinio ūkio paskirties pastatus ar jų dalis pateikimo sąlygas, pardavimo organizavimo ir vykdymo bei pardavimo kainos nustatymo sąlygas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-251 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. R. Abramavičiūtė nurodė, kad minėtas nekilnojamasis turtas, kurį ketinama perimti savivaldybės nuosavybėn – tai gyvenamasis namas, sandėlis ir kiemo statiniai. R. Abramavičiūtė akcentavo, kad perimtose patalpose būtų galima įrengti savivaldybės būstus medicinos specialistams apgyvendinti, siekiant paskatinti juos dirbti Alytaus miesto gydymo įstaigose, o likusį plotą, jeigu tokio būtų, panaudoti bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. TŽ-260 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti 5 butų (1 – vieno kambario buto ir 4 – dviejų kambarių butų) Alytaus mieste įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą. R. Abramavičiūtė nurodė, kad nustatyta butų kaina neviršija nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės daugiau kaip 10 procentų, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi kokia perkamų butų būklė.

R. Abramavičiūtė nurodė, kad visi butai tvarkingi, nes viena iš pardavėjui keliamų sąlygų, kad butai būtų suremontuoti ir tinkami gyventi.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-254 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai. R. Abramavičiūtė nurodė, kad 2019-05-27 gautas UAB „Koslita“ prašymas Alytaus pramonės parke, adresu Fortų g. 2, išnuomoti žemės sklypą, jame planuojama pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą, kuriame bus vykdoma logistikos bei buitinės chemijos sandėliavimo veikla. R. Abramavičiūtė pažymėjo, kad Investuotojas ketina investuoti apie 300 tūkst. Eur pastatų statybai ir reikalingiems įrenginiams įsigyti bei įsipareigoja papildomai sukurti 5 darbo vietas, o per 6 mėnesius nuo žemės nuomos sutarties pasirašymo – atlikti sklypo atidalijimo procedūrą ir apie 1,4 ha žemės sklypą grąžinti Alytaus miesto savivaldybei. R. Abramavičiūtė pabrėžė, kad prašymas svarstytas 2019-06-10 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje, kuriame nuspręsta pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties sudarymui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą investicijų sutartį, diskutavo. Komiteto narys V. Vencius akcentavo, kad labai svarbu įvesti kriterijų, kiek laiko turi būti išlaikytos darbo vietos ir būtina vertinti darbuotojams mokamą darbo užmokestį. T. Pačėsas domėjosi, ar įvertinta žemės sklypo, kurį ketinama išnuomoti, vertė.

R. Abramavičiūtė nurodė, kad tikrai nėra numatyta kiek laiko turi būti išlaikytos sukurtos darbo vietos, tai pat minėto žemės sklypo vertė nenustatyta, tačiau šiuo metu rengiamos Alytaus pramonės parko žemės sklypų nuomos taisyklės, kuriose bus galima numatyti papildomas sąlygas.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-257 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja ir Laimutis Aliulis, Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitą. R. Abramavičiūtė pakomentavo parengtą ataskaitą ir nurodė, kad Kontrolės ir audito tarnyba 2019-07-15 pateikė audito išvadą dėl minėtos ataskaitos, kurioje nurodyta, kad Turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, ataskaitoje nėra reikšmingų neatitikimų.

L. Aliulis akcentavo, kad nors dėl pačios ataskaitos trūkumų nepastebėta, duomenys ir informacija pateikti teisingai, tačiau vertinant pateiktą informaciją išryškėjo ir problemos. L. Aliulis nurodė, kad po vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo, 5 lopšeliuose-darželiuose ir Alytaus „Vilties“ mokykloje Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustatė neatitikimus kokybės ir saugumo standartui, tačiau buvo operatyviai susisiekta su rangovu ir trūkumai šiai dienai pašalinti.

L. Aliulis atkreipė komiteto narių dėmesį, kad formuojant sklypus nuosavybės teisių atkūrimui, nesilaikyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-23 nutarimo Nr. 920 „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ reikalavimų, nes suformuoti 9 sklypai Stirnų ir Viržių gatvėse, kurių plotas viršija anksčiau minėtu nutarimu leidžiamą didžiausią plotą – t.y. 10 arų. L. Aliulis pabrėžė, kad dėl suformuotų didesnių nei nustatyta sklypų, minėtų 9 sklypų negalima įtraukti į nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų sklypų sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą audito išvadą, diskutavo. Komiteto pirmininkė V. Gibienė domėjosi, ar pašalinus trūkumus lopšeliuose-darželiuose buvo parengtas trūkumų pašalinimo aktas?

R. Abramavičiūtė ir L. Aliulis neturėjo informacijos, ar toks aktas buvo parengtas.

Komiteto nariai domėjosi ar būtų galimybė perprojektuoti neteisingai suformuotus sklypus?

L. Aliulis pabrėžė, kad Kontrolės komitetas 2019-08-02 svarstė šią ataskaitą, nutarė į kitą Kontrolės komiteto posėdį kviesti savivaldybės administracijos direktorių, kad  informuotų kokių ėmėsi veiksmų, kad išspręstų audito išvadoje įvardintas problemas. L. Aliulis taip pat akcentavo, kad perprojektuoti būtų sudėtinga, nes dalis teisingai suprojektuotų sklypų jau grąžinti savininkams, ir techniškai sunku būtų suspėti, nes jau šiemet žemės grąžinimas atkuriant nuosavybės teises turi būti baigtas, tačiau būtų tikslinga elektronines žemės sklypų kadastro duomenų bylas perduoti Nacionalinei žemės tarnybai.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-259 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (garažą) Ligoninės g. 12, Alytuje. R. Abramavičiūtė nurodė, kad šios patalpos buvo išnuomotos, nuomos terminas baigėsi 2018-06-09, tačiau vyko teisminis ginčas ir garažas grąžintas tik 2019-07-01. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2017-04-07 raštu kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu perduoti šį garažą, kadangi įstaigai buvo perduotas naujas automobilis pacientams pervežti ir atsirado poreikis turėti papildomą patalpą automobiliams laikyti. Ligoninė buvo informuota, kad galiojanti nuomos sutartis anksčiau termino nebus nutraukta ir galimybė perduoti patalpas bus svarstoma tik pasibaigus nuomos terminui. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2018-12-11 raštu informavo, kad papildomos patalpos yra reikalingos transporto priemonėms saugoti ir ūkiniam inventoriui talpinti.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. TŽ-265 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A. R. Abramavičiūtė nurodė, kad 367,88 kv. m ploto patalpas galima nuomotis kartu arba atskirai. Šios patalpos panaudos pagrindais buvo perduotos visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, tačiau organizacija 2019-07-01 pateikė prašymą negyvenamąsias patalpas grąžinti. R. Abramavičiūtė pažymėjo, kad vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 35.3 papunkčiu nustatoma 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį nuomos kaina už patalpas švietimo paskirties pastate, kuriame nebevykdoma švietimo veikla.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-252 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

Pranešėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą. R. Abramavičiūtė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad už rinkos kainą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenęs ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos. R. Abramavičiūtė akcentavo, kad parduodamas būstas yra įtrauktas į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, o jo vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-262 Dėl pritarimo Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui.

Pranešėjai Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Ineta Dirsienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui. I. Dirsienė nurodė, kad gimnazija ketina teikti paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. I. Dirsienė akcentavo, kad projekto lėšomis numatyta tvirtinti gimnazijos pastato stogo konstrukcijas bei įrengti saulės elektrinę pagal parengtą techninį projektą ir pažymėjo, kad įsirengus 49,92 kW saulės elektrinę (pagal stogo parametrus tik tokio galingumo galima), įstaigai ji pagamintų 25 proc. visos suvartojamos elektros energijos. Iš viso projektui įgyvendinti reikalinga 96 746 Eur. Klimato kaitos programos lėšos, 80 proc. – 57 432 Eur. Savivaldybės lėšos, 20 proc. – 14 358 Eur saulės fotovoltinei elektrinei įrengti ir klimato kaitos programos lėšomis netinkamos finansuoti – 24 956 Eur stogų konstrukcijų tvirtinimo išlaidos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Komiteto nario T. Pačėso nuomone, savivaldybei tenkanti lėšų dalis labai didelė, įvertinant faktą, kad įrengta saulės elektrinė pagamintų tik 25 proc. visos suvartojamos elektros energijos.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-256 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtį. A. Voverienė nurodė, kad vietoje buvusios Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sonatos Dumbliauskienės į komisiją įtraukiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Akvilė Voverienė.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-255 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – užtikrinti, kad sklandžiai veiktų Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbas. V. Valūnas pažymėjo, kad minėtą komisiją būtina pakeisti, nes jos sudėtyje nebeliko tarnybos veiklą baigusios komisijos sekretorės Vergilijos Galbuogienės. V. Valūnas nurodė, kad šiuo sprendimu komisijos sekretore siūloma skirti Aldoną Pikienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-253 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas. V. Valūnas nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-03-28 sprendimu Nr. T-92 nutarė 2019-08-30 nutraukti darbo sutartį su Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi Kęstučiu Miliausku, todėl šiuo sprendimu siūloma pavesti nuo 2019-09-01 Renatai Romanovienei, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti priemoką.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-249 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą išduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. D. Jezukevičienė nurodė, kad leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kadangi taryba yra paslapčių subjekto vadovė, kuri į pareigas skiria administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją, todėl ir kreipiamasi į tarybą, kad ši įgaliotų savivaldybės merą išduoti leidimus administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-258 Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus. D. Jezukevičienė nurodė, kad sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2019-04-04 įslaptintos informacijos apsaugos būklės Alytaus miesto savivaldybės administracijoje patikrinimo išvadą ir todėl pareigybių aprašymai papildyti nuostatomis, kad administracijos direktorius ir jo pavaduotojas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija bei vadovaujamo darbo patirtimi (direktoriui – 3 m., direktoriaus pavaduotojui – 1 m.), atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje rekomenduojamą darbo patirtį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (T. Pačėsas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-264 Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. D. Jezukevičienė nurodė, kad šiuo savivaldybės tarybos sprendimu siūloma Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją sudaryti iš keturių savivaldybės tarybos narių, dviejų Alytaus miesto bendruomenės atstovų ir vieno Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės karjeros tarnautojo. Komisijos pirmininku siūloma skirti Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį Andrių Jučą. D. Jezukevičienė akcentavo, kad 2019-08-05 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pasiūlyta į Peticijų komisiją įtraukti dar kelis tarybos narius.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Komiteto narys V. Vencius pritarė Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymui įtraukti į Peticijų komisijos sudėtį tarybos narius, kurie išreiškė norą joje dirbti.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–1 (V. Vencius), SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. TŽ-261 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla ir Gižycko rajono švietimo įstaigų valdymo departamentas ketina teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą. Pagrindinis paramos gavėjas būtų Alytaus Dzūkijos mokykla, o projekto lėšomis numatyta mokyklos neįgaliųjų korpuso rekonstrukcija, įrengiant keltuvą, pritaikytą žmonėms su negalia, šiltinant fasadą, cokolį, įrengiant naują nuogrindą, šlaitinį stogą bei žaibosaugą. Bendra projekto vertė apie 870 000 Eur. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad Alytaus miestui tenkanti projekto dalis 370 408,81 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 55 561,32 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000 Eur, projekto „minkštosioms“ veikloms numatyta 58 962,00 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (V. Vencius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. TŽ-263 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Suvalkų savivaldybės administracija ketina teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad pagrindinis paramos gavėjas būtų 13 lopšelių-darželių įstaigų, o projekto lėšomis planuojama įrengti sporto (krepšinio/futbolo) aikšteles su minkšta danga. Alytaus miestui tenkanti projekto dalis 273 350 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 41 003 Eur. Reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000 Eur, projekto „minkštosioms“ veikloms numatyta 130 350 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.  

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                    Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Neringa Maldonienė

Į pradžią