Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-297 2019-08-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS<br> POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2019 m. rugpjūčio 09 d.  Nr. KPPt-297

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-08-08. Posėdžio pradžia 15.30 val., pabaiga 16.10 val.

Posėdžio pirmininkė –. Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Lydija Kračkienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos narys Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nedalyvavo: Rasa Zymonienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl komisijos sudėties.

2.    Dėl Donato Steponėno, gyv. Kaštonų g. 32-1 , Alytuje, 2019-07-31 prašymo.

3.    Dėl (duomenys neskelbtini)2019-08-05 prašymo.

 

                         1. SVARSTYTA. Pristatytas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-04 įsakymas Nr. DV-541,  kuriuo pakeista Komisijos sudėtis. (pridedama).

NUTARTA: Dirba minėtu įsakymu  sudaryta komisija.

 

                          2. SVARSTYTA. Dėl Donato Steponėno, gyventojo (toliau – gyventojas), 2019-07-31 prašymo „Dėl inžinerinės infrastruktūros sutarties sudarymo.“

S. Stumbras supažindino komisijos narius su gyventojo prašymu ir pridėtais dokumentais. Nurodė, kad gyventojas valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Druskininkų g. 15 ir 15 A. prašo leisti sutvarkyti kelio griovio šlaitus ir pralaidą. Prašymas yra siejamas su kitu gyventojo prašymu, kuriuo ji kreipėsi į Saugaus eismo komisiją dėl įvažiavimų galimybės numatymo į minėtus žemės sklypus.  Siūlo pritarti gyventojo prašymui. Miesto ūkio skyriui būtų tikslinga išsiaiškinti ir įvertinti sprendimo galimybes pagal prašyme iškeltus klausimus vietoje, atsižvelgiant į Saugaus eismo komisijos priimtą sprendimą dėl įvažiavimų į žemės sklypus.

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA:

1.    Pritarti gyventojo prašymui valstybinėje žemėje, esančioje ties Druskininkų g 15 ir 15A žemės sklypais, klausimų sprendimui iš esmės, išsiaiškinant būtinus darbus, atsižvelgiant į Saugaus eismo komisijos priimtus sprendimus dėl įvažiavimų.

2.     Miesto ūkio skyrius informuos gyventoją apie komisijos priimtą sprendimą.

3.    Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio skyriaus vedėją.

 

                       3. SVARSTYTA. Dėl (duomenys neskelbtini) (toliau – pareiškėjas) 2019-08-05 prašymo „Dėl įvažiavimo įsirengimo“.

S. Stumbras supažindino komisijos narius su pareiškėjo prašymu ir pridėtais dokumentais. Nurodė, kad pareiškėjas nori įsirengti įvažiavimą valstybinėje žemėje, siekiant patekti į privatų žemės sklypą Pramonės g. 2A iš Putinų gatvės į Putinų g. 5 žemės sklypą  einančio įvažiavimo. Siūlo pritarti pareiškėjo prašymui. Įvažiavimui įrengti Miesto ūkio skyrius turi išduoti prisijungimo sąlygas, atsižvelgiant į detaliojo plano – Sklypo, Putinų ir Pramonės gatvių sankryžoje, atkūrimas į turėtą nuosavybę detalaus suplanavimo projektą, patvirtintą 1999-12-22 Alytaus miesto valdybos sprendimu Nr. 692. M. Matažinskas siūlo atkreipti dėmesį į jame numatytą pėsčiųjų taką. Šiuo metu jis nėra aktualus ir galimai bus panaikintas, tačiau reikalavimuose turėtų būti nurodyti galiojantys detaliojo plano  sprendiniai, kad išvengti ginčių ateityje.

 

                      NUTARTA:

1.  Pritarti pareiškėjo prašymui ir išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimui įsirengti, atsižvelgiant į galiojančio detaliojo plano sprendinius.

2.  Miesto ūkio  skyrius informuos pareiškėją apie komisijos priimtą sprendimą.

3.  Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio skyriaus vedėją.

 

 

Posėdžio pirmininkas (-ė)                                                                                Vilma Bartusevičienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Lydija Kračkienė

Į pradžią