Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-638 2019-08-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr.  DV-638

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,

d e r i n u:

1. Alytaus Jotvingių gimnazijos 2019 metų mokymo lėšų (lėšų šaltinis 141, priemonė 21.01.01.13, valstybės funkcija 09.02.02.01) ketvirtinio paskirstymo pakeitimą:

1.1. IV ketvirčio 2.1.1.1.1.1.C (darbo užmokestis) plano sumažinimą 22 800 Eur;

1.2. IV ketvirčio 2.1.2.1.1.1 (socialinio draudimo įmokos) plano sumažinimą 300 Eur;

1.3. III ketvirčio 2.1.1.1.1.1.C (darbo užmokestis) plano padidinimą 22 800 Eur;

1.4. III ketvirčio 2.1.2.1.1.1 (socialinio draudimo įmokos) plano padidinimą 300 Eur.

2. Alytaus Jotvingių gimnazijos 2019 metų mokymo lėšų (lėšų šaltinis 141, priemonė 21.01.01.03, valstybės funkcija 09.02.02.01) ketvirtinio paskirstymo pakeitimą:

2.1. IV ketvirčio 2.1.1.1.1.1.C (darbo užmokestis) plano sumažinimą 30 000 Eur;

2.2. III ketvirčio 2.1.1.1.1.1.C (darbo užmokestis) plano padidinimą 30 000 Eur.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią