Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-635 2019-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ<br> KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ

KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 8 d. Nr.  DV-635

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,

d e r i n u Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 2019 metų mokymo lėšų (lėšų šaltinis 141, priemonė 21.01.01.13, valstybės funkcija 09.02.02.01) ketvirtinio paskirstymo pakeitimą:

1. IV ketvirčio 2.2.1.1.1.1 C (pedagogų darbo  užmokestis) išlaidų plano sumažinimą – 7300 eurų.

2. IV ketvirčio 2.1.2.1.1.1 (socialinio draudimo įmokos) išlaidų plano sumažinimą – 100 eurų.

3. IV ketvirčio 2.7.3.1.1.1 (darbdavių socialinė parama pinigais) išlaidų plano sumažinimą – 2700 eurų.

4. III ketvirčio 2.2.1.1.1.1 C (pedagogų darbo užmokestis) išlaidų plano padidinimą – 7300 eurų.

5. III ketvirčio 2.1.2.1.1.1 (socialinio draudimo įmokos) išlaidų plano padidinimą – 100 eurų.

6. III ketvirčio 2.7.3.1.1.1 (darbdavių socialinė parama pinigais) išlaidų plano padidinimą – 2700 eurų.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                                                                                                                                                                

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

______________

 

 

 

 

Į pradžią