Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-632 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-625 „DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-625 „DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr.  DV-632

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus parengtą Alytaus miesto šeimos centro valdymo ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus audito  2019-08-02 ataskaitą Nr. VA-6-(37.5),

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-02 įsakymą Nr. DV-625 ,,Dėl Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų turto perdavimo Alytaus miesto šeimos centrui“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

______________

 

 

Į pradžią