Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-633 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr.  DV-633

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u dėl G. Mažono firmos „Emidija“ organizuojamo renginio „Superfiesta“ 2019 m. rugpjūčio 9 d. nuo 16.00 val. iki 24.00 val. sustabdyti transporto priemonių eismą įvažiuoti į Dainų slėnį nuo Šilo gatvės ir J. Basanavičiaus gatvės atkarpos tarp Žemaitės gatvės ir Dainų slėnio.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

 

______________

 

 

Į pradžią