Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-271 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-271

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo konsultacinės darbo grupės 2019-07-09 posėdžio protokolą Nr. KPPt-265, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti daugiausiai Alytaus miesto gyventojų balsų gavusiems Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, mažos apimties projektams:

1.1. „Grilio zona Jaunimo parke“;

1.2. „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“;

1.3. „Aktyvus laisvalaikis šeimai“;

1.4. „Romo Kalantos skvero įrengimas ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas“ (esant finansavimui).

2. Pritarti daugiausiai Alytaus miesto gyventojų balsų gavusiam Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, didelės apimties projektui – „Alytus-Myliu“ miesto vartai“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto gyventojai 2019 metais pateikė 14 Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų. Įvertinus pateiktus projektus, tinkamais pripažinti 10: 5 mažos apimties projektai ir 5 didelės apimties projektai. Alytaus miesto gyventojai daugiau nei 2 mėnesius galėjo balsuoti už jiems patinkančius projektus. Iš viso už projektus balsavo 1319 žmonių, tačiau 313 biuletenių užpildyti netinkamai. Atrinkus tinkamus balsus, nustatyta, kad iš viso pateikti 1006 teisingai užpildyti biuleteniai, internetu balsavo 926, o popieriniais balsais – 80 gyventojų.

Mažos apimties projektų kategorijoje daugiausiai balsų surinko projektas „Grilio zona Jaunimo parke“ – 480 balsai. 315 balsų gavo ir antroje vietoje liko projektas „Bronzinės voverės su riešutu skulptūra“. Toliau projektai išsidėstė tokia eilės tvarka: „Aktyvus laisvalaikis šeimai“, „Romo Kalantos skvero įrengimas ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas“, „Paminklinė lenta gydytojui Benjaminui Petrovui Lelijų g. 44“. Pažymėtina, kad mažos apimties projektų vertė turi būti iki 25 tūkstančių eurų, todėl būtų tikslinga įgyvendinti ir antrą bei trečią vietą užėmusius projektus. Bendra preliminari visų trijų projektų sąmata yra apie 14 tūkstančių eurų. Taip pat tikslinga nepanaudotus mažiems projektams skirtus pinigus skirti daliniam 4 vietą užėmusio projekto įgyvendinimui, tai yra Romo Kalantos skvero inžinerinės dalies įrengimui.

Didelės apimties projektų kategorijoje daugiausiai 501 balsą surinko projektas – „Alytus-Myliu“ miesto vartai“. Toliau projektai išsidėstė tokia eilės tvarka: „Lauko laipiojimo sienelė“, „Gluosnių gatvės išasfaltavimas“, „Sporto gatvės praplėtimas – saugus kelias į mokyklą“, „Bendraujame judame, svajojame, siekiame“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

Į pradžią