Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-629 2019-08-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr.  DV-629

Alytus

 

 

 

                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2019-07-15 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG111399,

t v i r t i n u žemės sklypo, esančio Ulonų g. 29A formavimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo keitimo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00005139 keitimas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

 

______________

 

Į pradžią