Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-627 2019-08-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

 

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr.  DV-627

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u UAB „Irseva“ dėl reklaminės fotosesijos 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuo 10 iki 12 val. važiuoti automobiliais „Ford Mustang GT ir „VW T-Roc“ pėsčiųjų ir dviračių takais ir  Baltosios rožės tiltu.

2. N u r o d a u:

2.1. važiuojant šio įsakymo 1 punkte nurodytomis transporto priemonėmis pėsčiųjų ir dviračių takais ir Baltosios rožės tiltu užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                      Neringa Rinkevičiūtė

______________

 

 

 

 

Į pradžią