Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-266 2019-08-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-02 Nr. TŽ-266

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-07-18 raštą Nr. SD-19-624 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2019-07-31 prašymą Nr. SD-44 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą pagal priedą.

2.    Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Perimamas turtas bus naudojamas tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

3.    Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

4.    Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją savivaldybės vardu pasirašyti 2 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.       d.

sprendimo Nr. T-

priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO BEI NEMATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra likutinė vertė 2019-07-16, Eur

Ilgalaikis materialusis turtas

1.

Stacionarusis kompiuteris HP EliteOne 800 G4

8

701,80

5 614,40

2.

Stacionarusis kompiuteris HP ProOne 440 G4

28

653,40

18 295,20

3.

Bevielio ryšio prieigos įrenginys Check Point Secure Gateway 770

1

744,15

744,15

4.

Bevielio ryšio prieigos įrenginys FortiWifi-50E-2R

4

586,85

2 347,40

5.

Liečiamas terminalas ASUS Zen AiO 27 Z272SDT-BA020R

1

3 098,81

3 098,81

6.

Spausdintuvas 3D Zortrax M200

1

1 668,59

1 668,59

7.

Darbo stotis CELSIUS W580

1

1 942,05

1 942,05

8.

Darbo stotis CELSIUS W580 su priedais

1

2 418,79

2 418,79

9.

Grafinė planšetė WACOM Intuos Pro L Paper North

1

589,27

589,27

10.

Stacionarusis kompiuteris AiO tipo Fujitsu ESPRIMO K558

1

901,45

901,45

Nematerialusis turtas

11.

Programinė įranga, atstatanti kompiuterio operacinės sistemos konfigūraciją ir nustatymus Faronics Deep Freeze Enterprise

8

63,64

509,12

12.

Biuro paketų programinė įranga Microsoft Office 2019 Standart

8

101,97

815,76

13.

Microsoft Office 2019 Standart

5

104,04

520,20

14.

Microsoft Office 2019 Standart

27

103,09

2 783,43

Trumpalaikis materialusis turtas

15.

Daugiafunkcinis įrenginys Triuph-Adler P-3527w

5

244,42

1 222,10

16.

Projektorius ViewSonic PJD7528HD

5

349,69

1 748,45

17.

Konstruktorius PROFI Electronic

1

107,69

107,69

18.

Konstruktorius PROFI Mechanic Static 2

1

91,96

91,96

19.

Konstruktorius PROFI Pneumatic 3

1

107,69

107,69

20.

Konstruktorius PROFI Oeco Energy

1

101,64

101,64

21.

Konstruktorius PROFI Optics

1

85,91

85,91

22.

Negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneris EPSON Perfection V600 Photo

1

234,74

234,74

23.

Rašalinis spausdintuvas nuotraukoms EPSON L850

1

326,70

326,70

24.

360 laipsnių kamera Samsung Gear 360

1

116,16

116,16

25.

Web tipo FHD kamera Logitech HD Pro Webcam C920

1

101,64

101,64

26.

Planšetinio tipo kompiuteris Huawei MediaPad M5 Lite 10 WIFI

2

271,04

542,08

27.

Konstruktorius LEGO MINDSTORMS EV3 Core Set

4

427,13

1 708,52

28.

Konstruktorius LEGO Education WeDo 2,0

2

175,45

350,90

29.

Mikrokompiuterio rinkinys

2

166,98

333,96

30.

Programuojamo mikrokontrolerio rinkinys

3

266,20

798,60

31.

Kompiuteriuko rinkinys

2

79,86

159,72

32.

Edukacinis programuojamas dronas RYZE Tech-DJI Tello

2

139,15

278,30

Iš viso

131

 

50 665,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-02

(data)

Alytus

 

 

Sprendimo projektas parengtas gavus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-07-18 raštą Nr. SD-19-624 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ ir Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2019-07-31 prašymą Nr. SD-44 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto perdavimo“.

Sprendimo projekto tikslas – perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą ir perduoti jį Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Perimamas turtas bus naudojamas tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią