Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-565 2019-07-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 12 d. Nr.  DV-565

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į projekto rengėjos N. Geštautaitės 2019-07-05 ir 2019-07-09 raštus bei su raštais pateiktą pastatų servitutų schemą,

pakeičiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. DV-1486 „Dėl žemės sklypo Pramonės g. 1, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“:

1.    pakeičiu 1.6.5 papunktį iš jį išdėstau taip:

„1.6.5.   esami ir / ar siūlomi nustatyti servitutai:“;

2.    papildau 1.6.5.5 papunkčiu:

„1.6.5.5.  (kodas 205) statinių servitutas (S11) (tarnaujantis daiktas), plotas 4,8433 ha, pastatui – taurinimo fabrikui, unikalus Nr. 1190-0004-8035, žymėjimas plane 3P1b“;

3.    papildau 1.12.5 papunkčiu:

„1.12.5.   esamas ir / ar siūlomas nustatyti servitutas – (kodas 205) statinių servitutas (S12) (tarnaujantis daiktas), plotas 0,2902 ha, pastatui – kompresorinei ir šaldymo stočiai, unikalus Nr. 1190-0004-8068, žymėjimas plane 7H2b“;

4.    papildau 1.13.5.5 papunkčiu:

„1.13.5.5.   (kodas 205) statinių servitutas (S13) (tarnaujantis daiktas), plotas 0,1354 ha, pastatui – vandens valymo stočiai, unikalus Nr. 1190-0004-8094, žymėjimas plane 12H1b“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-565 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią