Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-31 2019-07-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-25 POTVARKIO NR. M-20 „DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-25 POTVARKIO NR. M-20 „DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 5 d.  Nr.  M-31

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į V. Skudrienės 2019-07-04 sutikimą,

p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-05-25 potvarkio Nr. M-20 „Dėl Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros komisijos sudarymo“ dėstomąją dalį – papildau Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros komisiją nare ir įrašau:

„Violeta Skudrienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialo valdybos narė.“

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

 

 

Į pradžią