Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-536 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „PASAKA“

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 4 d.

įsakymo Nr. DV-536

2 priedas

 

 

MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“, SĄRAŠAS

 

TRUMPALAIKIS TURTAS. PARAMA, 161 LĖŠOS

Pavadinimas

Kiekis

Kaina Eur

Suma Eur

DVD grotuvas „Philips“

1

101,08

101,08

 

Iš viso

101,08

 

ILGALAIKIS TURTAS. PARAMA, 161 LĖŠOS

Pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis

Įsigijimo savikaina Eur

Sukauptas nusidėvėjimas Eur

Likutinė

vertė Eur

PEG PEREGO trynių vežimėlis

02163P045

1

709,57

560,64

148,93

PEG PEREGO trynių vežimėlis

02163P046

1

709,57

560,64

148,93

PEG PEREGO trynių vežimėlis

02163P047

1

709,57

560,64

148,93

Iš viso

3

2 128,71

1 681,92

446,79

__________________

Į pradžią