Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-539 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-360 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-360 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 4 d. Nr.  DV-539

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-21 įsakymo Nr. DV-360 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nenaudojamų žemės sklypų sąrašo parengimo komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytą komisiją – vietoje žodžių „Rasa Ogulevičienė, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė“ įrašau „Rasa Ogulevičienė, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja“, vietoje žodžių „Sigitas Stumbras, savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas“ į r a š a u „Sigitas Stumbras, savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią