Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-533 2019-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

2019 m. liepos 3 d. Nr.  DV-533

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

s k i r i u iš Socialinės apsaugos programos (23.01.01.11) savivaldybės biudžeto lėšų (15101, str. 2.2.1.1.30) 3 000,0 Eur kompensuoti Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus patalpų, kuriose sandėliuojami Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktai, išlaikymo išlaidas, sudarant lėšų kompensavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią