Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-541 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-1281 „DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-1281 „DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 4 d. Nr.  DV-541

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

 p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-23   įsakymo Nr. DV-1281 Dėl Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybės nuosavybės teise valdomuose sklypuose arba valstybinėje žemėje nagrinėjimo komisijos“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„s u d a r a u Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybės nuosavybės teise valdomuose sklypuose arba valstybinėje žemėje nagrinėjimo komisiją:

pirmininkė – Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja,

nariai:

Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas,

Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas,

Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas,

                      Rasa Zymonienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti ir komisijos sekretorės funkcijas.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią